GESTELDE VRAGEN


Voorbeeld vragen

Uw vraag is de inspiratie voor ons aanbod.
Een greep uit de vragen die eerder aan ons gesteld werden en waarop wij een antwoord gaven

 • Wij willen de zangstudenten van het conservatorium een theaterproject aanbieden om hun acteervaardigheden te trainen en podiumervaring op te doen. Voor het project zijn twee weken uitgetrokken met een presentatie van het eindproduct op de laatste dag. Kan Courage hier een programma voor maken ?

 

 • Onze jaarvergadering wordt steeds slechter bezocht en er komt te weinig reactie vanuit de zaal. Daar willen we wat aan doen. Kan COURAGE een theatraal concept bedenken?

 

 • Onze hogeschool is verbouwd en voor de officiële opening hebben we een heel spektakel in gedachte, kan COURAGE de regie voeren?

 

 • Binnenkort starten we met een nieuwe groep cursisten in onze managementopleiding. Kan COURAGE een verfrissende ijsbreker ter kennismaking verzorgen?

 

 • We werken nu al een half jaar in een nieuwe teamsamenstelling, maar het loopt nog steeds stroef. Kan COURAGE een programma bieden waarin we op een vrolijke manier naar ons zelf kijken en serieus een gezamenlijke inzet voor de toekomst formuleren.

 

 • In onze organisatie gaan we werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ter introductie organiseren wij een studiemiddag en willen we een aantal voorbeeld-gesprekken laten zien, kan COURAGE die voor ons verzorgen?

 

 • ‘Pesten op het werk’ is het thema van onze jaarlijkse ARBO-dag. We verwachten nogal wat weerstand. Er heerst een erge macho cultuur en praten over gevoelens is men niet gewend. We willen acteurs inzetten om dit thema bespreekbaar te maken. Kan COURAGE hier iets op verzinnen?

 

 • We willen het jaarthema in de organisatie introduceren, maar dan zodanig dat men er niet omheen kan. Wil COURAGE met ons meedenken en een deel van de introductie op zich nemen?

 

 • Op school willen we meer aandacht besteden aan sociale vaardigheden. Niet als apart vak, maar als onderdeel van de normale lespraktijk. Kan COURAGE een middag verzorgen waarin de docenten aan den lijve ondervinden waar we het dan over hebben?

 

 • We gaan een symposium organiseren, waarin we ons scholingsaanbod voor volwassenen willen presenteren aan potentiële afnemers. Tegelijkertijd willen we ook dat er interactie op gang komt tussen woordvoerders en aanwezigen. Kan COURAGE hier een vorm voor vinden en het symposium presenteren?
 • De training voor leidinggevenden in het onderwijs is bijna afgerond. Nu zijn we er aan toe om het geleerde in de praktijk te brengen. Kan COURAGE tijdens de oefengesprekken de werknemersrol op zich nemen?

 

 • Door een fusie zijn verschillende nieuwe teams samengesteld. Kan COURAGE een theatrale teambuilding verzorgen waardoor we beter zicht krijgen op onze rollen in de nieuwe teams?

 

 • Onze afdeling tobt met een imagoprobleem. Kan COURAGE een aantal sessies bedenken waarin we zicht krijgen op onze uitstraling en werken aan verbetering?

 

 • Op onze jaarlijkse studiedag willen we meer aandacht besteden aan de non-verbale aspecten van de communicatie met cliënten. Kan COURAGE deze workshop verzorgen?

 

 • Binnen onze organisatie staat de komende twee jaar competentie gericht management centraal. We willen daarvoor een lichtvoetige instructiefilm maken, die door elk team gebruikt kan worden? Kan COURAGE een scenario maken en de regie voeren?

 

 • Onze organisatie moet zich binnenkort presenteren op een beurs. Onze medewerkers zijn professionals en voelen zich in zo’n situatie niet zo erg op hun gemak. We willen dat zij zich zekerder voelen in hun persoonlijke presentatie. Kan COURAGE daar een training voor verzorgen?

 

 • Ons bureau gaat een serie bijscholingscursussen verzorgen voor arbeidsdeskundigen en ARBO-artsen. Bij het onderdeel gesprekstechnieken gaan we ook oefenen en dat levert het meeste op met echte acteurs. Kan COURAGE dit doen?

 

Heeft u een vraag? Wij bieden het antwoord!

e-mail