ORGANISATIE CULTURELE PROJECTEN

 

GOLDEN STORY'S

Voor Cultuurpact Veluwe ontwikkelt en organiseert COURAGE in 11 gemeenten op de Veluwe een vertelproject voor senioren onder de titel Golden Story's.

Cultuurparticipatie van ouderen staat centraal met als opdracht samenwerking te stimuleren tussen organisaties voor ouderen en (amateur) kunstverenigingen.

Het project bestaat uit vier stappen: een interactieve vertelvoorstelling, twee workshops met ouderen die hun eigen levensverhaal willen vertellen en een afsluitende presentatie van de verhalen.De ouderen worden hierin bijgestaan door vrijwilligers van amateur( toneel)verenigingen. De gemeenten die meedoen zijn: Elburg, Epe, Ermelo, Harderwij, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldenbroek, Putten, Scherpenzeel.

vertelproject senioren

 Wilt u als gemeente of stichting een culturele manifestatie organiseren, dan is het bureau COURAGE uw professionele partner. Het kan gaan om een evenement van één dag of een langerdurend project. Courage staat u bij van planvorming, subsidieaanvragen tot en met uitvoering.

Uitgangspunt daarbij is de verbinding met de lokale culturele instellingen en verenigingen.

 

De Bilt

Voor de gemeente De Bilt schreef COURAGE een plan van aanpak voor de viering van het 900jarig jubileum.

Voor de Kick-off bedachten we een historische quiz, met deelnemers uit de zes kernen van De Bilt.

 

Harderwijk

Voor de Gemeente Harderwijk en Ermelo verzorgde COURAGE de inhoudelijke projectleiding van SAMENKLEURRIJK2008. en 2010
Dit interculturele project beoogt de cohesie in de samenleving te bevorderen. In 2008 lag het accent op kuns en cultuur  en in 2010 op sport, gezondheid en beweging/dans.Gedurende drie maanden waren er meer dan 50  verschillende activiteiten die tot stand kwamen in samenwerking met tientallen plaatselijke instellingen en organisaties.

Liek Mulder (voorzitter bestuur platform SamenKansrijk)
'Er is een uniek project gerealiseerd dat niet eerder in zo,n omvang en intensiteit is opgezet'.
'De voldoening over dit project wordt breed gedragen en biedt een groot draagvlak voor Kleurrijk 2010. De samenwerking met Doris Goosen en Els Hoyng van bureau Courage heb ik als zeer positief en inspirerend ervaren. Afspraken werden uitstekend en zeer consequent nagekomen'.
 

e-mail